Наши Клиенти

Референци

Комплетна услуга на нашите клиенти - од идејно решение до одржување

преку 20.000 изградени лифтови
преку 1.000 лифтови во другите земји на 4 континенти
луксузни изведби на панорамски лифтови и други деловни лифтови на престижни објекти
болнички, станбени и теретни лифтови во сите поголеми градови во земјата и надвор од неа.